مهندس هومن باغبان
- رشته/ گرایش : کارشناسی ارشد - مهندسی مواد گرایش خوردگی و محافظت مواد
- رشته/ گرایش : کارشناسی پیوسته مهندسی مواد- متالورژی صنعتی
- شماره تماس/واتزاپ/وایبر : 09368970750
-عنوان پایان نامه کارشناسی : بررسی افزایش خواص مکانیکی نانوکامپوزیت پایه آلومینیوم با فاز استحکام بخش نانولوله های کربنی
-عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد :اعمال پوشش نانوساختار تیتانیا بر روی فولاد با روش سل ژل-غوطه وری و بهینه سازی متغیرهای فرآیند به روش تاگوچی با هدف افزایش مقاومت به خوردگی میکروبی

- پست الکترونیک:        hoomanbaghban66@gmail.com 

شرح فعالیتهای اجرایی و مسئولیت ها:
*دبیر انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی(شهریور 1391 تا کنون)
*دبیر انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد(1389-شهریور 1391)
*دبیر کمیته دانشجویی همایش ملی هنر،فرهنگ،تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان 1390
*کارشناس باشگاه پژوهشگران جوان واحد نجف آباد ( از بهمن 1388 تا 1391)
*مسئولیت سایت انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد نجف آباد : www.samme.ir
*مسئولیت سایت باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد نجف آباد : www.nyrc.ir
*مسئولیت سایت سازمان علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران www.iromes.ir
*همایش ملی هنر،فرهنگ،تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان : www.iauncarpet.com
*عضو سازمان علمی دانشجویی مواد و متالورژی ایران (1388 تا آبان 1391)
*بازرس سازمان علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران (1388 تا آبان 1391)
*هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی واحد نجف آباد (1388تا شهریور 1391)
*مسئول انفورماتیک و کادر اجرایی دومین همایش ملی نانو مواد و نانو تکنولوژی (1389)
*عضو کادر اجرایی آشنایی با نانو مواد-1388
*عضو کادر اجرایی اولین همایش ملی نانو مواد - اردیبهشت 1388
* برنده دور اول مقالات دانش آموزی جشواره خوارزمی در استان - 1380

دوره های آموزشی گذرانده:
1. دوره ایده و فرصت
2. دوره مقاله نویسی به زبان فارسی و انگلیسی
3. دوره روش تحقیق
4. دوره جستجو در اینترنت پیشرفته
5. دوره تدوین و تهیه برنامه تجاری کسب و کار (business Plan)
6. دوره آشنایی با روش های دریافت مهر اصالت یونسکو برای اثر صناعی